STYRSYSTEM 

Vårt eget styrsystem E2 är flexibelt och utbyggbart till grupphissar om 8st med 24plan fullkollektiv.  

Systemet är modulärt uppbyggt med ett grundkort dit expansionskort ansluts för önskade funktioner. Nedan visas de olika korten som kan kombineras för att passa objektet på bästa sätt.

Mjukvaran kommer från Digisign och är väl beprövad och förfinad över tiden. Löpande uppdateringar görs för nya funktioner och den är enkel att handha. 

Vi erbjuder kurser för system E2, se under flik "Kontakt" för mer info.

 

FrontFront

 • Bakgrunsdbelyst display
 • Knappar för enkelt handhavande
 • Härifrån kan alla inställningar göras
 • Indikering för spänningar och cpu

 

 

SystemkortSystemkort

 • Kontakter för 24V matning, batteribackup och samarbete
 • 19st anslutningar för expansionskort

 

 

 

CPU-kortbildtitel

 • Hjärnan med alla styrsystemets parametrar
 • Kan enkelt uppdateras
 • Beprövad mjukvara från Digisign

 

 

 

 

bildtitel

Positioneringskort

 

 • Anslutning för pulsgivare

 • Övertemp, automatdörrar m.m.

 

    

 

IO-kort IO-kort

 

 • 8 negativa utgångar med indikering
 • 24VDC max 100mA (skyddade)

 

 

 

   

IO-kort flexibelt IO-flex

 

 • 8 negativa/positiva utgångar med indikering
 • 24VDC max 100mA

 

 

 

 

  

 

230V-kort 230V-kort

 

 • 8 ingångar för 230VAC

 • kan även fås för 48VAC

 

 

 

 

Reläkort bildtitel

 

 • 8 reläutgångar
 • max 250VAC 6A

 

 

  

  

 

 

Övervakningskort bildtitel

 

 • Uppfyller gällande krav för övervakning vid låg topp/grop
 • Kan även övervaka dolda dörrkontakter, dörrzoner, m.m.